Dette er en del af et større projekt, jeg har kaldt "Keramiske Smagsprøver af Danmarks Kystlinie", inspireret af Benoit Mandelbrots Fraktalteorier fra omkring 1975.

Thie is pert of a lkarge project, I have named "Ceramic Samples of Denmarks Coastline", inspired by Benoit Mandelbrot's Fractal Theories around 1975.